Anbi

Stichting Concert- & Cultuurpodium Purmerend is erkend als (culturele) ANBI.
Bij de ANBI erkening is het belangrijk dat de volgende gegevens online gepubliceerd worden:

Statutaire Naam: De Stichting Concert- & Cultuurpodium Purmerend
RSIN of fiscaal nummer: 813873691
Telefoonnummer:0299-411230
Algemeen mailadres: directie@p3purmerend.nl – Rob Bout

Doelstelling van de Stichting
a. Door het realiseren en exploiteren van een of meerdere culturele accommodaties in Purmerend het aanbieden van publieksvoorstellingen en activiteiten van hedendaagse podiumkunst en jongerencultuur, in het bijzonder popmuziek en popcultuur, voor een zo breed mogelijk publiek;
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
De ontwikkeling van een multidisciplinair centrum waarin cultuur en muziekeducatie zijn ondergebracht.

Jaarrekening
De recente jaarrekening vindt u hier ANBI.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf personen:
Bojan Dekker – voorzitter
Fred Bond
Marco van der Voort
Peter de Koster
Nienke Smit

Het bestuur en RVT ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. Het betreft een onbezoldigd bestuur.
Beloningsbeleid directeur, Conform C.A.O.
Het personeel volgt CAO Nederlandse Podia, Conform C.A.O.

Wij gebruiken cookies Lees meer