Huisregels

Huisregels

In onderstaand reglement en de VNPF Bezoekersvoorwaarden vindt je de huisregels die in ons bedrijf gelden. Je bent verplicht je aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

1. Leeftijd

P3 is toegankelijk voor alle leeftijden. Tenzij vooraf anders aangegeven. Bezoekers onder de 16 jaar dienen voor 00.00 uur het pand te hebben verlaten, tenzij zij onder begeleiding zijn van iemand van 21 jaar of ouder. Voor Dance avonden geldt altijd een leeftijdgrens te weten 16+, 18+ of 21+.

2. Legitimatie

Bezoekers dienen altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

3. Alcohol & Drugs

Aan jongeren onder de 18 mag geen alcohol worden geschonken of tabak worden verkocht. Ook het doorgeven van alcoholische dranken is strafbaar. Bezoekers vanaf 18 jaar kunnen bij P3 op vertoon van legitimatie een polsbandje krijgen bij de entree/gastheer. Bezoekers die jonger dan 25 jaar worden ingeschat wordt gevraagd zich te legitimeren. Het handelen in en/of gebruiken van drugs is ten strengste verboden, bij constatering van harddrugs wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld.

4. Gedrag

Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd/geweigerd. Bijpraten tijdens concerten is niet verboden, maar houd rekening met je mede bezoekers en met de band.

5. Wapens en gevaarlijke voorwerpen

Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld. Scherpe en/of gevaarlijke voorwerpen, spuitbussen (ook deo), (water)flesjes zijn niet toegestaan en worden ingenomen.

6. Fouilleren en visitatie

Bezoekers kunnen worden gefouilleerd en gevraagd om medewerking te verlenen aan een visitatie (jas- en/of tascontrole). Wordt hieraan geen medewerking verleend dan wordt de toegang ontzegd.

7. Instructies

Men dient altijd de instructies van het personeel op te volgen.

8. Ongewenste intimiteiten en racisme

Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.

9. Samenscholingen

Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.

10. Kleding

Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. De organisatie behoudt zich het recht voor het dragen van hoofddeksels te verbieden.

11. Cameratoezicht

P3 maakt gebruik van cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. Bij het betreden van P3 geeft u toestemming voor het maken van tijdelijke opnames. Deze opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden en bewaard worden t.b.v. strafrechtelijke vervolging.

12. Geluidsniveau

In P3 wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. P3 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar. P3 houdt zich aan het convenant preventie gehoorschade muzieksector.

13. Persoonlijke eigendommen en letse

P3 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel, verlies, diefstal en/of beschadiging van bezittingen van de bezoekers.

14. Klachten

Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden. Klachten dient u altijd direct na het moment van het ontstaan daarvan te melden.

15. Tickets

Het kopen van een ticket bij P3 is definitief. Gekochte kaarten zullen alleen worden teruggenomen als een concert of dance avond niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt. Dit geldt niet als een concert vanwege overmacht afgelast wordt.

16. Bekers en glazen

Het is niet toegestaan om P3 plastic bekers of glaswerk mee naar buiten te nemen.

17. Toiletruimtes

Toiletruimtes zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.

18. Apparatuur voor fotografie, geluids- en filmopnamen

Zonder uitdrukkelijke toestemming van P3 of band/DJ is het verboden om opnamen te maken tijdens producties in P3 met professionele film-, geluids- en fotoapparatuur en deze apparatuur mee naar binnen te nemen.

19. Roken

Het is mogelijk om tot 02:00 uur buiten te roken  daarna sluiten de deuren.

20. Garderobe

Vanuit brandveiligheidsoverwegingen is het verboden om jassen mee de zaal in te nemen. Er is een betaalde garderobe in de foyer.

21. PIN ONLY

Per 1 januari accepteert P3 geen contant geld meer en kun je alleen nog betalen met een pinpas. Dus kom je naar een concert neem dan je pinpas mee!

22. Opnamen voor promotie

Er worden in P3 regelmatig video-, foto- en geluidsopnamen gemaakt waar bezoekers in of op voor kunnen komen. Bij het betreden van de P3 geeft u toestemming voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor promotiedoeleinden. In goed overleg zijn we bereid foto’s van onze social media te verwijderen.

23. Wijziging

P3 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels.

Wij gebruiken cookies Lees meer