Huisregels

In onderstaand reglement en de VNPF Bezoekersvoorwaarden vindt u de huisregels die in ons bedrijf gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

P3 hanteert de: VNPF Bezoekers voorwaarden

1: Leeftijd
P3 is toegankelijk voor alle leeftijden. Tenzij anders aangegeven. Bezoekers onder de 16 jr. dienen voor 00.00 uur het pand te hebben verlaten. Dance-avonden zijn soms alleen toegankelijk voor publiek met de minimale leeftijd van 18 of 21 jaar. Dit staat aangegeven bij het desbetreffende feest. Zeer jonge bezoekers zien wij graag begeleid door een volwassene.
2: Legitimatie
Bezoekers dienen altijd een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, ID of Rijbewijs) te kunnen tonen.
3: Gedrag
Bij dronkenschap en/of het onder invloed zijn van drugs en/of het vertonen van afwijkend asociaal c.q. agressief gedrag ten opzichte van personeel en/of medegasten wordt de toegang ontzegd/geweigerd.
4: Alcohol & Drugs
Alcohol is niet toegestaan onder 18 jaar. Sinds 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet en de Tabakswet gewijzigd. Sinds 1 januari mag aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben/nuttigen in het openbaar (bijvoorbeeld op straat, in de kroeg, op een station). Bezoekers vanaf 18 jaar kunnen bij P3 op vertoon van legitimatie een polsbandje krijgen bij de entree/gastheer. Bezoekers die jonger dan 25 jaar worden ingeschat wordt gevraagd zich te legitimeren.
Het handelen in en/of gebruiken van drugs is ten strengste verboden, bij constatering van harddrugs wordt de toegang ontzegd en de politie ingeschakeld.
5: Wapens
Het is ten strengste verboden om in het bezit te zijn van wapens. Bij constatering hiervan wordt de toegang ontzegd en wordt de politie ingeschakeld. Scherpe en/of gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan en worden ingenomen.
6: Fouilleren
Bezoekers kunnen gevraagd worden medewerking te verlenen aan een visitatie. Wordt hieraan geen medewerking verleend dan volgt onmiddellijke uitzetting.
7: Camera’s
Geheel P3 is voorzien van cameratoezicht voor uw en onze veiligheid. Bezoekers van P3 worden geacht hiermee in te stemmen en ook in het maken van opnames. Deze opnames kunnen bij calamiteiten getoond worden aan derden.
8: Instructies
Men dient altijd de instructies van het personeel op te volgen.
9: Geluidsniveau
In P3 wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. P3 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg hiervan mogelijk kunnen optreden. Bij de garderobe zijn tegen een redelijk tarief oordopjes verkrijgbaar.
10: Ongewenste intimiteiten en racisme
Het vertonen van ongewenste intimiteiten en racistisch of anderzijds discriminerend gedrag ten opzichte van medegasten en/of personeel wordt niet getolereerd. Bij constatering hiervan volgt onmiddellijke uitzetting.
11: Kleding
Uw kleding dient er verzorgd uit te zien. Jassen s.v.p. in de garderobe ophangen. De organisatie behoud zich het recht voor het dragen van hoofddeksels te verbieden.
12: Persoonlijke eigendommen
P3 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of anderzijds opgelopen schade aan persoonlijke bezittingen van de bezoekers.
13: Klachten
Wanneer u klachten van welke aard dan ook heeft, kunt u zich tot de bedrijfsleiding of directie wenden. Klachten dient u altijd direct na het moment van het ontstaan daarvan te melden.
14: Tickets
Het kopen van een ticket bij P3 is definitief. Gekochte kaarten zullen alleen worden teruggenomen als een concert of dance avond niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt.
15: Letsel
P3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel aan bezoekers.
16: Samenscholingen
Wij behouden ons het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers direct de toegang te ontzeggen.
17: Glazen
Het is niet toegestaan glazen van P3 mee naar buiten te nemen.
18: Toiletruimtes
Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan.
19: Foto apparatuur
Het is verboden om (zonder afspraak met P3) met professionele foto apparatuur foto’s te maken tijdens producties van P3. Weigering aan de deur is het gevolg.
20: Roken
Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimte. Roken in de zalen, foyer, oefenruimtes en toiletten is verboden.

21: Garderobe

Vanuit brandveiligheidsoverwegingen is het verboden om jassen mee de zaal in te nemen. Er is een betaalde garderobe in de foyer.